1
Во светот има 117 трилиони тони ѓубре. Тој број постојано расте поради тоа што просечниот човек дневно фрла 2kg ѓубре.

Во Македонија поседува 42 општински депонии, oд кoи просечната е 2.4км2 голема.  Овие депонии прават огромни проблеми за животните кои живеат во околината.

Нема доволно место за сето ѓубре кое го создаваме поради тоа што има толку многу депонии околу светот што нема место за да се создадат повеќе. Истотака од ѓубрето во овие депонии се создава огромно количесво на CO2. Тоа значи дека со рециклирање ние помагаме да се спречи глобално затоплување.

100
Ќеси собрани откако сме почнале
400000
тони ѓубре кои се фрлаат годишно во Македонија
250
АКЦИИ

од кои просечната ќеса тежи околу 9 kg

тоа е 0.4% од вкупното ѓубре во светот

одржани над 500 акции и тој број сѐ уште расте

Раст на количеството на пластика фрлена во светот

На овој графикон е прикажан растот на количеството на пластика во светот почнувајќи од 1950 па се до сега. Линиите кои се испресечени ни покажуваат како ќе личи растот на количеството на пластика кое е произведено во анредните 30 години. Неверојатно е да се верува дека во рок од 70 години ние сме успеале да произведеме над 7000 милиони тони пластика од кои многу малку биле рециклирани. Доколку ве интересира оваа тема повеќе ве молам притиснете „Откриј Повеќе“

Зошто се штетни депониите?

Депониите се штетни по многу работи, како на пример тоа што според веќе изведени тестови откриено е дека сите депонии ќе почнат да течат што значи дека сите отровни хемикалии и отрови кои биле собрани во нив можат да се прелиат во водата која ја пиеме. Тие произведуваат и голем број на разни гасови кои се штетни за нашето здравје како метан кој е 86 пати по моќен од Јаглерод Диогсид и може да шредизвика голем број на дефекти при раѓање.

Колку време треба да декомпозираат разни материјали?

На обична карта од кино и треба околу 2 недели да декомпозира. На љушпа од банана, портокал или мандарина најчесто и требаат 6 месеци. Но 6 месеци не се ни споредуваат со 5-те години кои се потребни да се декомпозира тетрапак(пакување од млеко или сок)  и 50-те години кои се потребни за метална конзерва. Сите овие материјали се штетни, но не се толку штетни на почвата како батериите, на кои им треба 100 години да декомпозираат со што и ја трујат почвата, и неверијатните 450 години кои се потребни да декомпозира сами едно пластично шише 

Заедно за поздрава животна средина

Листа од најчестите материјали во депониите околу светот

  • Храна
  • Стакло
  • Метал
  • Хартија и картон
  • Пластика
  • Гума и кожа
  • Дрво

Следна Акција

Дена
Часа
Минути
Секунди