На следнава мапа можете да видите по колку акции сме имале во секој град во нашата држава. Со вашата помош можеме да го зголемиме овој број и да стигнеме до нашата цел.